โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่องการแข่งขัน P.B. Foreign languages contest 2020 (อ่าน 962) 14 ต.ค. 63
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 1222) 11 ต.ค. 63
เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบปลายภาค1-63 (อ่าน 2145) 07 ต.ค. 63
ประกาศรับสมัคร ตอบปัญหาสุขภาพ (อ่าน 937) 18 ก.ย. 63
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 608) 08 ก.ย. 63
การสรรหาผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 607) 08 ก.ย. 63
ประกาศเปิดเรียนตามสพฐ. on-site (อ่าน 1151) 11 ส.ค. 63
การเลือกกิจกรรมชุมนุม ปี 2563 (อ่าน 4448) 13 ก.ค. 63
กำหนดการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 และการเรียนซ้ำ (ปฏิทินปฎิบัติงานวัดผล) (อ่าน 1541) 02 ก.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6434) 30 มิ.ย. 63
ตารางเรียนสำหรับนักเรียน (อ่าน 21869) 29 มิ.ย. 63
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด (อ่าน 1020) 24 มิ.ย. 63
กำหนดวันปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 (อ่าน 3743) 24 มิ.ย. 63
ประกาศ ผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 728) 22 มิ.ย. 63
ประกาศเลขประจำตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 8069) 19 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในการเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง (อ่าน 827) 17 มิ.ย. 63
ประกาศนักเรียน สำรอง ม.4 ปี 2563 (อ่าน 1696) 16 มิ.ย. 63
ประกาศเรียกนักเรียนสำรอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2472) 14 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 16849) 10 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 7812) 10 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียน (อ่าน 1067) 09 มิ.ย. 63
รายละเอียดสำหรับนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับ ม.1 และ ม.4 ปี 2563 (อ่าน 9705) 02 มิ.ย. 63
ตารางสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องปกติ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6592) 28 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 6965) 25 พ.ค. 63
ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4190) 09 พ.ค. 63
กรณีส่งเอกสารไม่ครบ ให้นำมาส่งในวันสอบ (อ่าน 2308) 04 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 16687) 03 พ.ค. 63
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระบบออนไลน์ (อ่าน 9564) 02 พ.ค. 63
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2820) 29 เม.ย. 63
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรีนยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (นักเรียนเดิม) ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 1204) 29 เม.ย. 63
แจ้งกำหนดส่งเอกสารหลักฐาน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1755) 28 เม.ย. 63
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ห้องปกติ) (อ่าน 5188) 28 เม.ย. 63
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับหลักฐานเอกสารทางการศึกษา (อ่าน 1184) 31 มี.ค. 63
การสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 (อ่าน 1950) 31 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในห้องโครงการฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 8160) 11 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษและห้องโครงการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 8652) 10 มี.ค. 63
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 954) 01 มี.ค. 63
การชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4843) 05 พ.ย. 62
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562 อัพเดท เริ่มใช้วันจันทร์ที่ 3 พ.ย. 2562 (อ่าน 11538) 03 พ.ย. 62
ประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 66) 09 ต.ค. 62