โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ  ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
งานสภานักเรียน
ช้างน้อยโอสถสู่ชุมชน (อ่าน 441) 29 มิ.ย. 60