โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระบบออนไลน์ (อ่าน 9737) 02 พ.ค. 63
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3030) 29 เม.ย. 63
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรีนยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (นักเรียนเดิม) ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 1269) 29 เม.ย. 63
แจ้งกำหนดส่งเอกสารหลักฐาน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1849) 28 เม.ย. 63
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ห้องปกติ) (อ่าน 5290) 28 เม.ย. 63
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับหลักฐานเอกสารทางการศึกษา (อ่าน 1243) 31 มี.ค. 63
การสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 (อ่าน 2044) 31 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในห้องโครงการฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 8350) 11 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษและห้องโครงการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 9022) 10 มี.ค. 63
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 1226) 01 มี.ค. 63
การชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 5307) 05 พ.ย. 62
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562 อัพเดท เริ่มใช้วันจันทร์ที่ 3 พ.ย. 2562 (อ่าน 11742) 03 พ.ย. 62
ประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 84) 09 ต.ค. 62
การทดสอบระดับนานาชาติด้านทักษะการคิดเชิงคำนวณ ‬หรือ “บีบราส” ครั้งแรกในประเทศไทย (อ่าน 1875) 27 ก.ย. 62
คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 22612) 12 พ.ค. 62
ประกาศ รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 (อ่าน 7152) 30 เม.ย. 62
ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 12138) 02 เม.ย. 62
ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 11123) 02 เม.ย. 62
ประกาศผลการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 3511) 26 มี.ค. 62
ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนประเภท ความสามารถพิเศษ เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประจำปีการศึกษา (อ่าน 3489) 26 มี.ค. 62
ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7757) 13 มี.ค. 62
ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 23408) 10 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (อ่าน 7335) 07 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 5849) 26 ก.พ. 62
ประกาศผลการเรียน (อ่าน 53) 24 ก.พ. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (อ่าน 1324) 25 ม.ค. 62
พิธีมอบรางวัลโครงการ "คณิตพิธีมอบรางวัลโครงการ "คณิตฯ-วิทย์ อังกฤษ ช้างน้อย"ฯ-วิทย์ อังกฤษ ช้างน้อย" (อ่าน 1590) 14 ม.ค. 62
การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1467) 12 ม.ค. 62
โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาไทย ประจำปี 2561 (อ่าน 1190) 11 ม.ค. 62
merry christmas & happy new year 2019 (อ่าน 756) 11 ม.ค. 62
ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 (อ่าน 820) 11 ม.ค. 62
กิจกรรมมหกรรมเกาหลี รังสิต ประจำปี 2561 (อ่าน 911) 11 ม.ค. 62
ตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ (อ่าน 1159) 11 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ (อ่าน 7337) 02 ม.ค. 62
แสดงความยินดีกับนักเรียนคนแรกที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดยูดี (อ่าน 1241) 29 พ.ย. 61
ขอเชิญชวนศิษย์เก่า และ ศิษย์ปัจจุบัน ผู้มีจิตศรัทธาแขกทุกท่าน ร่วมงานฉลองสมโภชวัดป่าแก้ว (อ่าน 1705) 29 พ.ย. 61
โครงการ "คณิต-วิทย์ อังกฤษ ช้างน้อย" ประจำปี 2561 (อ่าน 7299) 29 พ.ย. 61
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 2844) 14 พ.ย. 61
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1506) 07 พ.ย. 61
ประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 2469) 05 พ.ย. 61