โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการทดสอบร่างกายของนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี (อ่าน 908) 09 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 603) 24 มิ.ย. 64
ประกาศเรียกนักเรียนสำรอง ม.4 ห้องเรียนปกติ 2 (อ่าน 1713) 10 มิ.ย. 64
ประกาศ เลขประจำตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 14513) 07 มิ.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (อ่าน 818) 04 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (อ่าน 779) 01 มิ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การรายงานตัวและการมอบตัวนักเรียนสำรอง ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2566) 01 มิ.ย. 64
ประกาศเรียกนักเรียนสำรอง ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 5458) 31 พ.ค. 64
ประกาศตารางเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 8793) 31 พ.ค. 64
ประกาศเรียนนักเรียนสำรอง ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3454) 31 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3352) 30 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 13942) 25 พ.ค. 64
การรายงานตัวและการมอบตัวของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 10405) 25 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 21679) 24 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (อ่าน 960) 21 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 5467) 21 พ.ค. 64
เรื่อง แนวทางการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนปกติ กรณี นักเรียนผู้เข้าสอบที่ต้องทำการกักตัว 14 วัน หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ในสถานก (อ่าน 2198) 21 พ.ค. 64
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี (อ่าน 1151) 20 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ข้อปฏิบัติและระเบียบการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ 4 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 2862) 19 พ.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนพรหมานุสรณ์ที่ผ่านการคัดเลือกแพทย์ชนบท2 (อ่าน 924) 12 พ.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนพรหมานุสรณ์ที่ผ่านการคัดเลือกแพทย์ชนบท1 (อ่าน 926) 12 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนปกติ ม.1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 12753) 07 พ.ค. 64
การรับหลักฐานทางการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลารับหลักฐานของ ม.6 (อ่าน 929) 29 เม.ย. 64
รับสมัครพนักงานทำความสะอาดโรงอาหาร (อ่าน 623) 27 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 15830) 21 เม.ย. 64
การมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 6934) 09 เม.ย. 64
ประกาศเรียกนักเรียนสำรอง ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4205) 09 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 (เดิม) ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 7768) 09 เม.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 30159) 08 เม.ย. 64
ประกาศระเบียบการเข้าสอบ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกาา 2564 (อ่าน 3476) 01 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 6515) 30 มี.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือก แม่บ้าน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี (อ่าน 674) 24 มี.ค. 64
การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน) (อ่าน 588) 12 มี.ค. 64
ประกาศ ระเบียบปฏิบัติของผู้เข้าสอบปลายภาค 2-63 (อ่าน 1501) 10 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 13800) 10 มี.ค. 64
ปฏิทินรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 (อ่าน 8207) 09 มี.ค. 64
เรื่อง การรับนักเรียนชั้น ม.3 เดิม ศึกษาต่อระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 6583) 04 มี.ค. 64
เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบกลางภาค 2/2563 (อ่าน 1368) 07 ก.พ. 64
ขอบคุณ เทศบาลตำบลบ้านลาด (อ่าน 865) 26 ม.ค. 64
ประกาศปิดเรียน กรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส 4-31 ม.ค. 2564 (อ่าน 1012) 02 ม.ค. 64
แจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษาและห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2592) 09 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกร้านจำนหน่ายอาหารในโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี (อ่าน 1763) 12 พ.ย. 63
เรื่องการแข่งขัน P.B. Foreign languages contest 2020 (อ่าน 1308) 14 ต.ค. 63
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 1534) 11 ต.ค. 63
เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบปลายภาค1-63 (อ่าน 2683) 07 ต.ค. 63
ประกาศรับสมัคร ตอบปัญหาสุขภาพ (อ่าน 1249) 18 ก.ย. 63
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 909) 08 ก.ย. 63
การสรรหาผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 899) 08 ก.ย. 63
ประกาศเปิดเรียนตามสพฐ. on-site (อ่าน 1436) 11 ส.ค. 63
การเลือกกิจกรรมชุมนุม ปี 2563 (อ่าน 5240) 13 ก.ค. 63