โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดห้องสอบโครงการคณิต-วิทย์ อังกฤษ ช้างน้อย 2565 (อ่าน 846) 30 ม.ค. 66
โครงการคณิตฯ-วิทย์-อังกฤษ ช้างน้อย (อ่าน 4228) 05 ม.ค. 66
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น (อ่าน 247) 23 ธ.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (อ่าน 244) 01 ธ.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น (อ่าน 290) 01 ธ.ค. 65
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3876) 03 พ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์วันวิทยาศาสตร์ 2565 (อ่าน 757) 10 ส.ค. 65
ระเบียบและตารางสอบวัดผลปลายภาค 1-2565 (อ่าน 4631) 05 ส.ค. 65
ปฏิทินวัดผลสำหรับนักเรียน 1-2565 (อ่าน 3768) 25 ก.ค. 65
ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบกลางภาค 1-65 (อ่าน 1406) 30 มิ.ย. 65
กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3502) 29 มิ.ย. 65
กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (การเรียนซ้ำ) (อ่าน 908) 23 มิ.ย. 65
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (กลุ่มวิชานาฏศิลป์) (อ่าน 540) 16 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (กลุ่มวิชานาฏศิลป์) (อ่าน 548) 13 มิ.ย. 65
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4257) 29 พ.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 682) 26 พ.ค. 65
กิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 2265) 07 พ.ค. 65
เลขประจำตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 12783) 05 พ.ค. 65
ประกาศขายพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ (อ่าน 1172) 08 เม.ย. 65
การมอบตัวนักเรียนสำรอง ห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 (อ่าน 3645) 04 เม.ย. 65
ประกาศเรียกสำรองนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 และ 4ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4934) 04 เม.ย. 65
การมอบตัวห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 7551) 01 เม.ย. 65
การตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4437) 31 มี.ค. 65
กำหนดการรับเอกสารหลักฐานทางการศึกษา การจบหลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2415) 30 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 35717) 30 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3033) 23 มี.ค. 65
ประกาศเรียกสำรองนักเรียน (อ่าน 3947) 23 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 10711) 18 มี.ค. 65
ประกาศ เรียกสำรองนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 4425) 14 มี.ค. 65
การจัดกลุ่มมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4839) 11 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 (เดิม) ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 7538) 11 มี.ค. 65
การมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4152) 10 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 30811) 09 มี.ค. 65
แนวทางและข้อปฏิบัติการเข้าสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3001) 04 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียนพิเศษฯ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 9887) 03 มี.ค. 65
คู่มือการสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 2565 (อ่าน 2583) 19 ก.พ. 65
ขั้นตอนการชำระเงิน สมัครห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3232) 19 ก.พ. 65
ประกาศระเบียบการสอบปลายภาค2-64 (อ่าน 1396) 18 ก.พ. 65
ประกาศ ระเบียบการรับสมัคร ม.1 และ ม.4 ห้องปกติ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 20108) 18 ก.พ. 65
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 17468) 15 ก.พ. 65
ประกาศเรียนเป็นระบบออนไลน์ (Online) โดยใช้ตารางสอนเดิม กำหนดตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (อ่าน 724) 11 ก.พ. 65
การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.3 (เดิม) เพื่อศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 7091) 25 ม.ค. 65
ปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 9055) 21 ม.ค. 65
แจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1933) 20 ม.ค. 65
ปฏิทินงานวัดผลประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3809) 18 ม.ค. 65
แนวปฏิบัติการเปิดเรียนแบบ On-site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3139) 24 พ.ย. 64
ประกาศเลื่อนเปิดเรียนในรูปแบบ On-site (อ่าน 1092) 10 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 681) 03 พ.ย. 64
ปฏิทินปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผลสำหรับนักเรียน (อ่าน 2463) 03 พ.ย. 64
ประกาศการฉีดวัคซีนและกำหนดการการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 (อ่าน 7954) 20 ต.ค. 64