โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการชำระเงิน สมัครห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

ก่อนชำระค่าสมัครสอบ ควรตรวจสอบคุณสมบัติให้เรียบร้อยก่อน โดยเฉพาะผลการเรียนเฉลี่ย

ห้องเรียนพิเศษม.1

โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. และโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMART Class Project)

ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยดังนี้ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป, ผลการเรียนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์และพื้นฐานคณิตศาสตร์รวมกัน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ English Math and Science (EMS)

ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยดังนี้ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป, ผลการเรียนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์และพื้นฐานคณิตศาสตร์รวมกัน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป, ผลการเรียนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
 

ห้องเรียนพิเศษม.4

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และโครงการสิ่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยดังนี้:ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รวมกัน 5 ภาคเรียนตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป, ผลการเรียนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์และพื้นฐานคณิตศาสตร์รวมกัน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รวมกัน 5 ภาคเรียนตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

 

 
สามารถชำระค่าสมัครสอบห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้ 2 ช่องทางคือ

1. ผ่านแอพพลิเคชั่น กรุงไทย เน็กซ์ สามารถใช้งานได้ทั้งโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์

   download>>> ขั้นตอนการชำระผ่านกรุงไทย เน็กซ์

2. ผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศไทย โดยใช้ใบแจ้งชำระเงิน

 download>>>ใบแจ้งชำระเงินค่าสมัครสอบห้องโครงการพิเศษ กรณีชำระที่ธนาคารกรุงไทย

สำคัญ: โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครสอบ  ทุกกรณี

โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2565,00:00   อ่าน 2873 ครั้ง