โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565


การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในห้องเรียนพิเศษ ระดับ ม.1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ English Math and Science (EMS) ปีการศึกษา 2565
การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในห้องเรียนพิเศษ ระดับ ม.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. และโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMART Class Project) ปีการศึกษา 2565 
 

 

โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2565,00:00   อ่าน 15583 ครั้ง