โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการทดสอบร่างกายของนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ชาย 

 

บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หญิง

โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2564,00:00   อ่าน 536 ครั้ง