โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรายงานตัวและการมอบตัวของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
การรายงานตัวและการมอบตัวของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564


จัดกลุ่มมอบตัว -ม.1- ห้องปกติ ปีการศึกษา 2564


รายชื่อจัดกลุ่มมอบตัว -ม.1- กลุ่ม 1 - 18 ภาคเช้า


รายชื่อจัดกลุ่มมอบตัว -ม.1- กลุ่ม 19 - 36 ภาคบ่าย


ตารางเหลื่อมเวลาการมอบตัวและรายงานตัว 

***************************************************************************************************************
 
การรายงานตัวและการมอบตัวของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564


จัดกลุ่มมอบตัว -ม.4- ห้องปกติ ปีการศึกษา 2564


รายชื่อจัดกลุ่มมอบตัว -ม.4- กลุ่ม 1 - 18 ภาคเช้า


รายชื่อจัดกลุ่มมอบตัว -ม.4- กลุ่ม 19 - 36 ภาคบ่าย

ตารางเหลื่อมเวลาการมอบตัวและรายงานตัว 

***************************************************************************************************************
เรื่อง แนวทางการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนปกติ กรณี นักเรียนที่มารายงานตัวและมอบตัวต้องทำการกักตัว 14 วัน หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 9858 ครั้ง