โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียดสำหรับนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับ ม.1 และ ม.4 ปี 2563

1. กำหนดการ

      1.1 กำหนดการสอบคัดเลือกและตารางสอบ

      1.2 แนวปฏิบัติการเข้าสอบคัดเลือก

2. แผนผังที่นั่งสอบ

       2.1 แผนผังที่นั่งสอบ สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 (ในเขต) ปีการศึกษา 2563

       2.2 แผนผังที่นั่งสอบ สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 (นอกเขต) ปีการศึกษา 2563

       2.3 แผนผังที่นั่งสอบ สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563

3. ตารางสอบ

        3.1 ตารางสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ห้องปกติ ปีการศึกษา 2563

        3.2 ตารางสอบตัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2563

4. ประกาศรายชื่อ

      4.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเขต  ประจำปีการศึกษา 2563

      4.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นอกเขต  ประจำปีการศึกษา 2563

      4.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ความสามารถพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563

      4.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

 
 
 
 
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 8609 ครั้ง