โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ม.1 ห้องเรียนพิเศษ

  • ม.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทาง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)และโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  (SMART Class Project) 

>>downloadประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 

  • ม.1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ English Math and Science (EMS)

>>downloadประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

                                                                                                                       

ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
      และโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

>>downloadประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2562,00:00   อ่าน 6145 ครั้ง