โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14
นายธีรศักดิ์ พิงภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ แสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับม.ปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ ได้แก่ นายรัชพล โพธิ์คล้าย ม.5/2 , นางสาวปวีณนุช ปานศิริ ม.5/2 และ นางสาวหทัยชนก เจริญเร็ว ม.5/2 ครูผู้ควบคุม นางสาวอุมาพร เกิดผล และ นางสาววิลาสินี ทองสมนึก
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2562,14:51   อ่าน 443 ครั้ง