โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดีกับนักเรียนคนแรกที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดยูดี
 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีแสดงความยินดีกับ นางสาวรินรดา ปัญจะ นักเรียนชั้นม.6/4 ซึ่งเป็นนักเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คนแรกที่ได้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดยูดี (EDUDEE) ไปประเทศอเมริกาเป็นเวลา1ปีการศึกษาในปี 2560
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2561,14:01   อ่าน 809 ครั้ง