โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ข่าวประชาสัมพันธ์
การชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา
รายละเอียดการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา
1. เงินระดมทรัพยากร    3,600  บาท
2. เงินห้องเรียนโครงการพิเศษ  (ต้องแยกตามห้องเรียน) ดังนี้
·    เงินห้องเรียนโครงการพิเศษ (EMS)         6,000 บาท 
(เฉพาะชั้น ม.1/1, ม.2/1, ม.3/1) >>ใบแจ้งการชำระเงิน

·    เงินห้องเรียนโครงการพิเศษ (SMART)     6,000 บาท 
(เฉพาะชั้น ม.1/5, ม.1/10, ม.2/5, ม.2/10, ม.3/5, ม.3/10)>>ใบแจ้งการชำระเงิน

·    เงินห้องเรียนโครงการพิเศษ (สสวท.)        6,000 บาท 
(เฉพาะ ชั้น ม.1/7, ม.2/7, ม.3/7)>>ใบแจ้งการชำระเงิน

·    เงินห้องเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์    6,000 บาท 
(เฉพาะชั้น ม.4/1, ม.5/1)>>ใบแจ้งการชำระเงิน

·    เงินห้องเรียนโครงการพิเศษ คณิต – วิทย์    4,000 บาท 
(เฉพาะชั้น ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4)>>ใบแจ้งชำระเงิน


·    เงินห้องเรียนโครงการพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive)   4,000 บาท 
(เฉพาะชั้น ม.4/13, ม.4/14  ม.5/12, ม.6/12)>>ใบแจ้งชำระเงิน

ห้องอื่น  ๆ จะชำระแค่ 3,600.- บาท >>ใบแจ้งชำระเงิน
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 1938 ครั้ง