โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป และนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
 
จำนวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
การรับนักเรียน จำนวนนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 1. สสวท. 36
2. SMART Class Project  72
3. English Math and Science (EMS) 36
รวมนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 144
 
ห้องเรียนทั่วไป
1. สอบคัดเลือก (80%) นักเรียนทั่วไป 115
นักเรียนในเขตพื้นที่ 77
2. ความสามารถพิเศษ (5%)       12 ศิลปะ      6
พลศึกษา  6
3. เงื่อนไขพิเศษ (15%) 36
รวมนักเรียนห้องทั่วไป 240
รวมจำนวนนักเรียนที่รับทั้งหมด 384

โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2561,00:00   อ่าน 9623 ครั้ง