โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

ม.1 ห้องเรียนพิเศษ

  • ม.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทาง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)และโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  (SMART Class Project) 

>>downloadประกาศการรับสมัครสอบ
 

  • ม.1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ English Math and Science (EMS)

>>downloadประกาศการรับสมัครสอบ

                                                                                                                       

ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
      และโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

>>downloadประกาศการรับสมัครสอบ


สถานที่จำหน่ายใบสมัคร
ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่อาคารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
ตั้งแต่วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
ถึงวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 08.30 – 16.30 น. 

โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 11429 ครั้ง