โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีบายศรีสู่ขวัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็ง มีสติ และไม่ประมาท ทำให้เกิดศิริมงคลแก่ชีวิต เพื่อส่งเสริมความผูกพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ เพื่ออนุรักษ์วัฒธรรมที่ดีของไทย
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2560,00:00   อ่าน 942 ครั้ง