โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57 (พ.ศ.2561-2562)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-วันที่ 7มิ.ย.60 ยื่นใบสมัครแล้วรับสมัครที่ www.afsthailand.org หรือศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก (คุณครูวิบูลย์ หิรัญวงศ์)

นักเรียนคนใดสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องกิจการนักเรียน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2560,00:00   อ่าน 974 ครั้ง