โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมมหกรรมเกาหลี รังสิต ประจำปี 2561
นายธีระศักดิ์ พิงภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี แสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมเกาหลี รังสิต ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ดังนี้
1.นายคุณาสิน พัฒนจิรารัชกุล ม.6/9 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ “Thai-Korea Relationship”
2.เด็กหญิงสุธิดา สิงห์ทอง ม.3/1 ได้เข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลงเกาหลี
3.เด็กหญิงวีรกานต์ ขุนเมือง ม.3/3,นางสาวพรชนก แสงประจักษ์ ม.4/9,นางสาวเปมิกา ชิดเชื้อ ม.5/7,นางสาวศุภามาส เกิดผล ม.5/12,นายธิปก สายฟ้า ม.5/12,นางสาวกรัญฑรัตน์ ห่วงนาค ม.5/4 และ นางสาววารีรัตน์ ศรีสุริยพันธ์ ม.6/12 ได้เข้าร่วมแข่งขันเต้น K-POP 
ครูผู้ควบคุม นางสาวโสภาพร วรรณโร และ Mr.Suklun Choi
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2562,00:00   อ่าน 231 ครั้ง