โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ข่าวประชาสัมพันธ์
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ใบแจ้งการชำระเงินสำหรับนักเรียน ม.2 ห้องเรียน EMS, SMART และ สสวท. (ม.2/1, ม.2/5, ม.2/7, ม.2/10)
ใบแจ้งการชำระเงินสำหรับนักเรียน ม.2 ห้องเรียนปกติ (ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/6, ม.2/8, ม.2/9)

ใบแจ้งการชำระเงินสำหรับนักเรียน ม.3 ห้องเรียน EMS, SMART และ สสวท. (ม.3/1, ม.3/5, ม.3/7, ม.3/10)
ใบแจ้งการชำระเงินสำหรับนักเรียน ม.3 ห้องเรียนปกติ (ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/6, ม.3/8, ม.3/9)

ใบแจ้งการชำระเงินสำหรับนักเรียน ม.5 ห้องเรียน สสวท. (ม.5/1)
ใบแจ้งการชำระเงินสำหรับนักเรียน ม.5 ห้องเรียนโครงการ วิทย์ - คณิต (ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4)
ใบแจ้งการชำระเงินสำหรับนักเรียน ม.5 ห้องเรียน Intensive (ม.5/13, ม.5/14)
ใบแจ้งการชำระเงินสำหรับนักเรียน ม.5 ห้องเรียนปกติ (ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7,ม.5/8, ม.5/9, ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12)

ใบแจ้งการชำระเงินสำหรับนักเรียน ม.6 ห้องเรียน สสวท. ห้องเรียนโครงการฯ และห้องเรียนทั่วไป (ม.6/1 - ม.6/12)
ใบแจ้งการชำระเงินสำหรับนักเรียน ม.6 ห้องเรียน Intensive (ม.6/13, ม.6/14)สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันนี้ (9 พฤษภาคม 2566) ผ่านแอพพลิเคชั่น Krungthai Next 
หรือที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2566,00:00   อ่าน 1642 ครั้ง