โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4


การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 

ระเบียบการรับสมัคร
 ห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566


>>การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ นักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566


>>การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนปกติ ทุกแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566


เข้าระบบรับสมัครนักเรียน >>https://reg.pawano.net/promma


การสมัครเข้าเรียนครั้งนี้ จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อปริ้นท์ใบสมัครออกมาติดรูปและนำส่งใบสมัครที่ติดรูปแล้วพร้อมเอกสารอื่น ๆ
ตามประกาศ 
ที่โรงเรียนแล้วเท่านั้น

 

ผู้สมัครต้องนำส่งใบสมัครและเอกสารทั้งหมดด้วยตนเอง

ที่โรงเรียน จึงจะถือว่าการสมัครสมบูรณ์!!!!!!!!

 
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2566,00:00   อ่าน 16990 ครั้ง