โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.3 (เดิม) เพื่อศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2832) 25 ม.ค. 65
ปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2225) 21 ม.ค. 65
แจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 546) 20 ม.ค. 65
ปฏิทินงานวัดผลประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 514) 18 ม.ค. 65
แนวปฏิบัติการเปิดเรียนแบบ On-site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2346) 24 พ.ย. 64
ประกาศเลื่อนเปิดเรียนในรูปแบบ On-site (อ่าน 565) 10 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 217) 03 พ.ย. 64
ปฏิทินปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผลสำหรับนักเรียน (อ่าน 1785) 03 พ.ย. 64
ประกาศการฉีดวัคซีนและกำหนดการการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 (อ่าน 7108) 20 ต.ค. 64
ประกาศการฉีดวัคซีนและกำหนดการการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน (อ่าน 4511) 02 ต.ค. 64
ร่วมมุทิตาจิต ครูเกษียณ 2564 (อ่าน 362) 30 ก.ย. 64
ปฏิทินวัดผลสำหรับนักเรียน 1-2564 (อ่าน 2570) 28 ส.ค. 64
แจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4717) 18 ส.ค. 64
ประกาศเลื่อนเปิดเรียนในรูปแบบ On-site ตลอดภาเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 328) 29 ก.ค. 64
ประกาศเลื่อนเปิดเรียนในรูปแบบ On-site (อ่าน 491) 09 ก.ค. 64
กำหนดการทดสอบร่างกายของนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี (อ่าน 595) 09 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 355) 24 มิ.ย. 64
ประกาศเรียกนักเรียนสำรอง ม.4 ห้องเรียนปกติ 2 (อ่าน 1325) 10 มิ.ย. 64
ประกาศ เลขประจำตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 12237) 07 มิ.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (อ่าน 576) 04 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (อ่าน 537) 01 มิ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การรายงานตัวและการมอบตัวนักเรียนสำรอง ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2188) 01 มิ.ย. 64
ประกาศเรียกนักเรียนสำรอง ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4928) 31 พ.ค. 64
ประกาศตารางเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 8106) 31 พ.ค. 64
ประกาศเรียนนักเรียนสำรอง ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3022) 31 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3081) 30 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 12666) 25 พ.ค. 64
การรายงานตัวและการมอบตัวของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 9953) 25 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 19853) 24 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (อ่าน 732) 21 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 5148) 21 พ.ค. 64
เรื่อง แนวทางการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนปกติ กรณี นักเรียนผู้เข้าสอบที่ต้องทำการกักตัว 14 วัน หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ในสถานก (อ่าน 1794) 21 พ.ค. 64
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี (อ่าน 614) 20 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ข้อปฏิบัติและระเบียบการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ 4 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 2566) 19 พ.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนพรหมานุสรณ์ที่ผ่านการคัดเลือกแพทย์ชนบท2 (อ่าน 634) 12 พ.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนพรหมานุสรณ์ที่ผ่านการคัดเลือกแพทย์ชนบท1 (อ่าน 617) 12 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนปกติ ม.1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 11807) 07 พ.ค. 64
การรับหลักฐานทางการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลารับหลักฐานของ ม.6 (อ่าน 728) 29 เม.ย. 64
รับสมัครพนักงานทำความสะอาดโรงอาหาร (อ่าน 406) 27 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 13937) 21 เม.ย. 64