Black Ribbon

ประวัติโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1076370247
รหัส Smis 8 หลัก :
  76012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  370247
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Prommanusorn Phetchaburi School
ที่อยู่ :
278
ตำบล :
คลองกระแชง
อำเภอ :
เมืองเพชรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  76000
โทรศัพท์ :
  032425070
โทรสาร :
  032425809

 

อ่านเพิ่มเติม: ติดต่อโรงเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

school1

 

ชื่อโรงเรียน

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

     
 

อักษรย่อ

พ.บ.

     
 

ตราประจำโรงเรียน

"ตราช้างหมอบชูคบเพลิง" ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
- ส่วนล่างเป็นลักษณะครึ่งวงกลม  เขียนอักษรว่า "พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี"

- ส่วนกลาง เป็นรูปช้างหมอบ  หมายถึงวัดช้าง ซึ่งเรียนตั้งอยู่

- ส่วนบน เป็นคบเพลิง  หมายถึงแสงสว่างแห่งความรู้

     
 

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน - ชมพู  (หมายถึง ความมีเกียรติ ความมีศักดิ์ศรี  มีความร่าเริง  มีความสามัคคี  เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน)

     
 

สัญลักษณ์

หลวงพ่อป่าแก้ว  เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์วัดป่าแก้ว  ซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่

     
 

คติธรรม

วายาเม  เถว  ปุริโส เกิดเป็นคนต้องมีความเพียร

     
 

คำขวัญ

ขยัน  ซื่อสัตย์  ประหยัด  อดทน  มีระเบียบวินัย

     
 

 ปรัชญา

สุขภาพดี  ความรู้เยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม 

     
   ดอกไม้ประจำโรงเรียน  ดอกลีลาวดี

 

 

9-8-2553 21-49-27

 

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  เดิมเป็นโรงเรียนของวัด  โดยคุณพ่อริด เจ้าอาวาสวัดพลับพลาชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี จัดตั้งขึ้นที่วัดพลับพลาชัย เมื่อ พ.ศ. 2439 เป็นผู้ดำเนินการทั้งด้านการสอนและทุนทรัพย์

tn IMG 1632

พ.ศ. 2444

พระสุวรรณมุณี (หลวงปู่ฉุย) วัดคงคาราม แต่ครั้งยังเป็นพระผู้น้อยได้ดำเนินการสอนศิษย์วัดและลูกหลาน ชาวบ้านได้อ่านเรียนภาษาไทยจนสามารถตั้งเป็นโรงเรียนประถมชื่อ บำรุงไทย ต่อมากิจการเจริญขึ้นเป็นลำดับ และยังได้รับนักเรียนจากวัดพลับพลาชัยที้หยุดกิจการลงมารวมด้วย

   

พ.ศ. 2454

กระทรวงธรรมการได้ยกฐานะโรงเรียนบำรุงไทย เป็นโรงเรียนของรัฐบาล เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนตัวอย่างประจำจังหวัดเพชรบุรี (วัดคงคาราม)"

   

พ.ศ. 2473

กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนประจำจังหวัดเพชรบุรี (คงคาราม)"

   

พ.ศ. 2494

กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนเพชรบุรี (วัดคงคาราม)"

   

พ.ศ. 2497 - 2498

สมัยนายโกวิทย์  ต่อวงษ์ เป็นอาจารย์ใหญ่ ได้ขออนุญาตย้ายโรงเรียนมาตั้ง ณ ที่ตั้งปัจจุบันซึ่งเคยเป็นวัดเก่า วัด คือ วัดช้างใหญ่  วัดป่าแก้ว  วัดโคกมะกรูด  และวัดอินทคีรี  และ พ.ศ. 2499 เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้นที่ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียน โรงเรียนได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ม. ถึง ม. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นชาย และเปิดรับระดับเตรียมอุดมศึกษาเป็นสหศึกษา

   

พ.ศ. 2543

เปิดเป็นโรงเรียนสหศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รับนักเรียนหญิงในชั้น ม. เป็นรุ่นแรก

   

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2554)

โรงเรียนมีอายุครบ 99 ปี แห่งการก่อตั้งของกระทรวงศึกษาธิการ  (นับจากปี พ.ศ. 245ที่ยกฐานะเป็นโรงเรียนรัฐบาล)  และหากจะนับจากแรกตั้งโรงเรียน อายุโรงเรียนครบ 115 ปี

 

 

 

 

ภาพบางส่วนในอดีตของชาวน้ำเงินชมพู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2017 : โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ที่ตั้ง 278 ถนนบันไดอิฐ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
Tel. 032425070 , Fax. 032425809E:mail:info@promma.ac.th