Black Ribbon

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  เดิมเป็นโรงเรียนของวัด  โดยคุณพ่อริด เจ้าอาวาสวัดพลับพลาชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี จัดตั้งขึ้นที่วัดพลับพลาชัย เมื่อ พ.ศ. 2439 เป็นผู้ดำเนินการทั้งด้านการสอนและทุนทรัพย์

tn IMG 1632

พ.ศ. 2444

พระสุวรรณมุณี (หลวงปู่ฉุย) วัดคงคาราม แต่ครั้งยังเป็นพระผู้น้อยได้ดำเนินการสอนศิษย์วัดและลูกหลาน ชาวบ้านได้อ่านเรียนภาษาไทยจนสามารถตั้งเป็นโรงเรียนประถมชื่อ บำรุงไทย ต่อมากิจการเจริญขึ้นเป็นลำดับ และยังได้รับนักเรียนจากวัดพลับพลาชัยที้หยุดกิจการลงมารวมด้วย

   

พ.ศ. 2454

กระทรวงธรรมการได้ยกฐานะโรงเรียนบำรุงไทย เป็นโรงเรียนของรัฐบาล เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนตัวอย่างประจำจังหวัดเพชรบุรี (วัดคงคาราม)"

   

พ.ศ. 2473

กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนประจำจังหวัดเพชรบุรี (คงคาราม)"

   

พ.ศ. 2494

กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนเพชรบุรี (วัดคงคาราม)"

   

พ.ศ. 2497 - 2498

สมัยนายโกวิทย์  ต่อวงษ์ เป็นอาจารย์ใหญ่ ได้ขออนุญาตย้ายโรงเรียนมาตั้ง ณ ที่ตั้งปัจจุบันซึ่งเคยเป็นวัดเก่า วัด คือ วัดช้างใหญ่  วัดป่าแก้ว  วัดโคกมะกรูด  และวัดอินทคีรี  และ พ.ศ. 2499 เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้นที่ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียน โรงเรียนได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ม. ถึง ม. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นชาย และเปิดรับระดับเตรียมอุดมศึกษาเป็นสหศึกษา

   

พ.ศ. 2543

เปิดเป็นโรงเรียนสหศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รับนักเรียนหญิงในชั้น ม. เป็นรุ่นแรก

   

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2554)

โรงเรียนมีอายุครบ 99 ปี แห่งการก่อตั้งของกระทรวงศึกษาธิการ  (นับจากปี พ.ศ. 245ที่ยกฐานะเป็นโรงเรียนรัฐบาล)  และหากจะนับจากแรกตั้งโรงเรียน อายุโรงเรียนครบ 115 ปี

 

 

 

 

ภาพบางส่วนในอดีตของชาวน้ำเงินชมพู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2017 : โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ที่ตั้ง 278 ถนนบันไดอิฐ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
Tel. 032425070 , Fax. 032425809E:mail:info@promma.ac.th