Black Ribbon

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หองเรยนพเศษM4

 

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

Copyright © 2017 : โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ที่ตั้ง 278 ถนนบันไดอิฐ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
Tel. 032425070 , Fax. 032425809E:mail:info@promma.ac.th