Black Ribbon

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หองเรยนพเศษM4

 

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

 

ในห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

และโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์


ให้นักเรียนที่สอบได้ ลำดับที่ 1-40 มารายงานตัว

ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560

เวลา09.00-16.30น.ณ หอประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

หมายเหตุ:ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

นักเรียนที่ติดลำดับสำรอง  โรงเรียนจะติดต่อภายหลัง

>>คลิกดูรายชื่อ

 

 

Copyright © 2017 : โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ที่ตั้ง 278 ถนนบันไดอิฐ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
Tel. 032425070 , Fax. 032425809E:mail:info@promma.ac.th