Black Ribbon

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สไลด1

 สไลด2

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ในห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  (สสวท. และ SMART Class Project)

 

ให้นักเรียนที่สอบได้ ลำดับที่ 1-118 มารายงานตัว

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560

 

เวลา09.00-16.30น.ณ หอประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

 

หมายเหตุ:ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

 

นักเรียนที่ติดลำดับสำรอง  โรงเรียนจะติดต่อภายหลัง

>>ลิกดูรายชื่อ

 

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

 

ในห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

  (EMS) 

 

ให้นักเรียนที่สอบได้ ลำดับที่ 1-40 มารายงานตัว

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560

 

เวลา09.00-16.30น.ณ หอประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

 

หมายเหตุ:ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

 

นักเรียนที่ติดลำดับสำรอง  โรงเรียนจะติดต่อภายหลัง

>>คลิกดูรายชื่อ

 

 

Copyright © 2017 : โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ที่ตั้ง 278 ถนนบันไดอิฐ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
Tel. 032425070 , Fax. 032425809E:mail:info@promma.ac.th