โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ภาพกิจกรรม
ครอบครัวพอเพียง
วันที่ 22 มกราคม 2563 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับโรงเรียนพรหมานุสรณ์จ.เพชรบุรี 
จัดกิจกรรมครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน ปลูกจิตสำนึกต่อต้านการคอรัปชั่น
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2563,16:17   อ่าน 441 ครั้ง