โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันร้องเพลงจีนประกอบการเต้นรีวิว ระดับม.ปลาย
นางสาวพรหมพนิดา แจ่มใส ม.4/6
นางสาวรดา พราหมณี ม.4/13
นางสาวเมลดา วานิชธรานัน ม.4/14
นางสาวปุณยภา แจ้งกระจ่าง ม.4/14
นางสาวพรหมพร เทพทอง ม.4/14
นางสาวปุณยพร ภูชนะศรี ม.4/14
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 พร้อมถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา 1,000 บาท ในการแข่งขันร้องเพลงจีนประกอบการเต้นรีวิว ระดับม.ปลาย ในการแข่งขันทักษะภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนนวมิทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จ.สมุทรปราการ
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2563,12:30   อ่าน 288 ครั้ง