โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันทักษะภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 4
นางสาวณิชนันทน์ หอมกลิ่น ม.5/14 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 พร้อมถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา 800 บาท ในการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับม.ปลาย ในการแข่งขันทักษะภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนนวมิทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จ.สมุทรปราการ
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2563,12:29   อ่าน 250 ครั้ง