โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ภาพกิจกรรม
สู่เส้นชัย วัยเกษียณ
วันที่ 20 , 27 กันยายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมแสดงกตเวทิตาจิตของนักเรียนแด่ครูและบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562,12:19   อ่าน 179 ครั้ง