โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ภาพกิจกรรม
ประชุมสัมมนา
วันที่ 19 กันยายน 2562 คณะครูผู้เกษียณอายุราชการ และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562,12:17   อ่าน 121 ครั้ง