โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ภาพกิจกรรม
กีฬาโรงเรียนส่วนภูมิภาค
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี แสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศีกษา ดังนี้ 1.การแข่งขันกีฬาโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2562 ประเภทกีฬาฟุตบอล รางวัลชนะเลิศรุ่นอายุ 16 ปี โดยมีครูผู้ฝึกสอน คือ นายชวัลวัฒน์ กอวิจิตร นายการุณ เขียมทรัพย์ นายสรวุฒิ นุชถาวร นายธธนนต์ นิยมญาติ 2.การแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2562 ประเภทกีฬาบาสเกตบอล
-รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ -รุ่นอายุ 18 ปีชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยมีครูผู้ควบคุม คือ
นายกำพล เลาหวัฒนภิญโญ 
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562,12:16   อ่าน 191 ครั้ง