โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ภาพกิจกรรม
วิทยากรศูนย์ สอวน.คณิตศาสตร์ผลงานดีเยี่ยม
นางสาวจรูญศรี เชี่ยวชูพันธ์ รองผู้อำนวยการรักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี แสดงความยินดีกับ นายวสันต์ สังข์ดี คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ที่ได้รับคัดเลือกเป็น "วิทยากรศูนย์ สอวน.คณิตศาสตร์ ค่าย 1 ที่มีผลงานดีเยี่ยม"J
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562,12:14   อ่าน 174 ครั้ง