โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับครูใหม่
 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ขอต้อนรับคุณครูรัฐพล  นนทะโชติ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คุณครูคุณาพร  มีเจริญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษต่างประเทศ (จีน) และ คุณครูอรทัย  คุ้มครอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ในปีการศึกษา 2562 
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562,12:13   อ่าน 317 ครั้ง