โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ภาพกิจกรรม
ติวไทย-สังคม อาจารย์ปิง เจริญศิริวัฒน์
วันที่ 9 กันยายน 2562 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการสอนเสริมวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีอาจารย์ปิง เจริญศิริวัฒน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อให้ความรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562,12:07   อ่าน 93 ครั้ง