โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ภาพกิจกรรม
การจัดการขยะ
 วันที่ 28 สิงหาคม 2562 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนแกนนำการจัดการขยะในสถานศึกษา เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และร่วมใจกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2562,12:36   อ่าน 81 ครั้ง