โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ภาพกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
 วันที่ 20 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนพรหมานุสรณ์-จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน 
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2562,12:30   อ่าน 145 ครั้ง