โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ภาพกิจกรรม
งานวันอาเซียน
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งานศูนย์อาเซียนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2562,12:25   อ่าน 87 ครั้ง