โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ภาพกิจกรรม
วันเชิดชูบูชาแม่ 2561

โรงเรียนพรหมนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมวันเชิดชูบูชาแม่ขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ หอปรุะชุมเฉลิมพระเกียรติโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของมารดา

รูปภาพเพิ่มเติม โดย งานโสตฯ พรหมานุสรณ์

โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2561,21:27   อ่าน 822 ครั้ง