โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ภาพกิจกรรม
รับมอบเครื่องกรองน้ำ จากสโมสรโรตารีเพชรบุรี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบพระคุณ คุณธัญญรัตน์ สุมนารุจิรางค์ นายกสโมสรโรตารีเพชรบุรีและคณะ ที่ได้บริจาคเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด มูลค่า 160,000 บาทให้แก่โรงเรียน
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2561,19:50   อ่าน 1160 ครั้ง