โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ภาพกิจกรรม
นักเรียนที่มาเช้าภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
นายวิบูลย์ หิรัญวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่มาโรงเรียนเช้าที่สุดและรองตามลำดับ ดังนี้
1.นายเตชสิทธิ์ สังข์เฉย ม.5/8 : 3.21 น.
2.นายอัฐพล กลมเกลียว ม.5/12 : 3.26 น.
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2561,19:45   อ่าน 1182 ครั้ง