โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ภาพกิจกรรม
วันปิยมหาราช 2560
คณะข้าราชการครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าร่วมในกิจกรรมวันปิยมหาราช เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช ณ พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) ในวันที่ 23 ตุลาคม 2560

รูปภาพเพิ่มเติม โดย งานโสตฯ พรหมานุสรณ์
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2560,19:32   อ่าน 2594 ครั้ง