โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
หลวงพ่อป่าแก้ว  พระพุทธรูปศักด์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะอยู่คู่กับโรงเรียน