ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

สถานที่จำหน่าย
ระเบียบการ
ติดต่อได้ที่อาคารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

เข้าสู่หน้าหลัก